chất lượng tiếng Nhật là gì?

chất lượng tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ chất lượngchất lượng tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ chất lượng

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu chất lượng tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ chất lượng.

Nghĩa tiếng Nhật của từ chất lượng:

Trong tiếng Nhật chất lượng có nghĩa là : 質 . Cách đọc : しつ. Romaji : shitsu

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

量より質の方が大事です。
Ryou yori shitsu no hou ga daiji desu.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng

この商品の質がいいです。
kono shouhin no tachi ga ii desu
Chất lượng sản phẩm này tốt.

Xem thêm :
Nghĩa tiếng Nhật của từ kết thúc, hoàn thành:

Trong tiếng Nhật kết thúc, hoàn thành có nghĩa là : 終える . Cách đọc : おえる. Romaji : oeru

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

やっと宿題を終えた。
Yatto shukudai o oe ta.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành bài tập

数学の授業を終えた。
suugaku no jugyou wo oe ta
Tôi đã kết thúc tiết học toán.

Nghĩa tiếng Nhật của từ vựng khác :

kế toán tiếng Nhật là gì?

mở rộng, phát triển tiếng Nhật là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : chất lượng tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ chất lượng. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển việt nhật.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook