Chủ đề và vị ngữ tiếng Nhật

Chủ đề và vị ngữ tiếng NhậtChủ đề và vị ngữ tiếng Nhật

Chào các bạn, trong bài viết này Ngữ pháp tiếng Nhật sẽ giới thiệu tới các bạn Chủ đề và vị ngữ tiếng Nhật

Chủ đề và vị ngữ tiếng Nhật

Hai yếu tố “chủ đề” và “vị ngữ” rất phổ biến trong giảng dạy tiếng Nhật. Chủ đề là cái mà chúng ta sẽ viết hoặc nói về. Câu trong tiếng Nhật thường bắt đầu bằng khơi mào chủ đề mà vị ngữ sẽ đi sau đó. Cách đánh dấu chủ đề phổ biến nhất là với trợ từ は

Chủ đềVị ngữÝ nghĩa
あつみさんはがくせいですAtsumi là học sinh
えきはどこですかNhà ga ở đâu?
にほんごはむずかしいですかTiếng Nhật có khó không?

Chủ đề và chủ ngữ ngữ pháp có thể giống hệt nhau. Ví dụ, trong câu ví dụ đầu tiên “Atsumi là học sinh” thì Atsumi là chủ ngữ ngữ pháp của câu, nhưng nó cũng được đánh dấu như chủ đề với trợ từ は. Chủ đề thu hút sự tập trung, và chủ ngữ là vấn đề quan hệ cấu trúc trong các câu đơn lẻ.

Vị ngữ là phần của câu cho thêm thông tin về chủ ngữ ngữ pháp. Nó nên được nhớ rằng chủ ngữ đôi khi cũng là chủ đề, trong trường hợp trợ từ が đánh dấu bị ẩn đi. Động từ, tính từ và danh từ theo sau thể cũng có thể tạo thành vị ngữ trong tiếng Nhật :

Chủ ngữVị ngữÝ nghĩa
あつみさんはがくせいですAtsumi là học sinh
あめがふっていますMưa đang rơi
すしはおいしいですSushi thì ngon
にほんごはむずかしいTiếng Nhật thì khó

Sự khác nhau giữa từ hoặc cụm từ được đánh dấu bởi trợ từ (chủ đề) và trợ từ (chủ ngữ) đôi khi có thể thành từ khó phát hiện hoặc tạo thành ngữ cảnh. Câu đầu tiên dưới đây là chủ đề và vị ngữ, và câu thứ hai là câu kể thông thường :

寿司は美味しい
Sushi ha oishii
Sushi thì ngon

寿司が美味しい
Sushi ga oishii
Sushi thì ngon

Trong các câu trên, trợ từ chỉ chủ đề は hướng sự chú ý thẳng tới vị ngữ (ngon) còn trợ từ chỉ chủ ngữ が nhấn mạnh cái nó thể hiện (sushi)

は thường được sử dụng khi giới thiệu chủ đề khi người nghe được tập hợp lại để biết cái gì đó, và điểm hướng thẳng tới thông tin mới được đưa ra hoặc được hỏi vể chủ đề :

田中さんは学生です。
Tanaka san ha gakusei desu.
Anh Tanaka là học sinh.

田中さんは学生ですか。
Tanaka san ha gakusei desu ka.
Anh Tanaka là học sinh phải không?

Trên đây là nội dung bài viết chủ đề và vị ngữ tiếng Nhật. Ngữ pháp tiếng Nhật hi vọng bài viết này có thể giúp các bạn hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo những bài tổng hợp khác trong chuyên mục : văn phạm Nhật ngữ

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook

Leave a Reply