minasan là gì?

minasan là gì? Nghĩa của từ 皆さん みなさん trong tiếng Nhậtminasan là gì? Nghĩa của từ 皆さん  みなさん trong tiếng Nhật

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu minasan là gì? Nghĩa của từ 皆さん みなさん trong tiếng Nhật.

Từ vựng : 皆さん

Cách đọc : みなさん. Romaji : minasan

Ý nghĩa tiếng việ t : mọi người

Ý nghĩa tiếng Anh : everybody, everyone (polite)

Từ loại : Danh từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

皆さんにお話があります。
Minasan ni ohanashi ga ari masu.
Tôi có chuyện muốn nói với mọi người

皆、一緒にやりましょう。
minna
issho ni yari masho u
Mọi người, hãy cùng làm thôi.

Xem thêm :
Từ vựng : 受ける

Cách đọc : うける. Romaji : ukeru

Ý nghĩa tiếng việ t : nhận

Ý nghĩa tiếng Anh : receive, take, undergo

Từ loại : Động từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

彼は就職試験を受けた。
Kare ha shuushoku shiken o uke ta.
Anh ấy đã tham dự kỳ thi nghiệp vụ

先生からアドバイスを受けました。
sensei kara adobaisu wo uke mashi ta
Tôi đã nhận lời khuyên từ thầy giáo.

Từ vựng tiếng Nhật khác :

tsuku là gì?

watakushi là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : minasan là gì? Nghĩa của từ 皆さん みなさん trong tiếng Nhật. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển Nhật Việt.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook