nguội lạnh đi tiếng Nhật là gì?

nguội lạnh đi tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ nguội lạnh đinguội lạnh đi tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ nguội lạnh đi

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu nguội lạnh đi tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ nguội lạnh đi.

Nghĩa tiếng Nhật của từ nguội lạnh đi:

Trong tiếng Nhật nguội lạnh đi có nghĩa là : 冷める . Cách đọc : さめる. Romaji : sameru

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

彼への気持ちが冷めた。
Kare he no kimochi ga sameta.
tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã nguôi lạnh rồi

ビールがだんだん冷めている。
Bi-ru ga dandan samete iru.
Bia đang nguội dần

Xem thêm :
Nghĩa tiếng Nhật của từ nhiều loại:

Trong tiếng Nhật nhiều loại có nghĩa là : 色々 . Cách đọc : いろいろ. Romaji : iroiro

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

その店はいろいろな品物を売っている。
Sono mise ha iroiro na shinamono wo utte iru.
Cửa hàng đấy bán đa dạng hàng hóa

かばんはいろいろな種類があります。
Kaban wa iroirona shurui ga arimasu.
Cặp thì có nhiều chủng loại.

Nghĩa tiếng Nhật của từ vựng khác :

mang đi tiếng Nhật là gì?

thay quần áo tiếng Nhật là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : nguội lạnh đi tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ nguội lạnh đi. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển việt nhật.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook