phần trăm tiếng Nhật là gì?

phần trăm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ phần trămphần trăm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ phần trăm

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu phần trăm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ phần trăm.

Nghĩa tiếng Nhật của từ phần trăm:

Trong tiếng Nhật phần trăm có nghĩa là : パーセント . Cách đọc : パーセント . Romaji : pa-sento

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

全体の80パーセントが完成しました。
Zentai no 80 pasento ga kansei shi mashi ta.
80% của tổng thể đã được hoàn thành

手術の成功の率は100%です。
Shujutsu no seikou no ritsu wa 100 pa-sento desu.
Tỷ lệ thành công của phẫu thuật là 100%.

Xem thêm :
Nghĩa tiếng Nhật của từ tăng lên:

Trong tiếng Nhật tăng lên có nghĩa là : 上がる . Cách đọc : あがる. Romaji : agaru

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

成績が上がりました。
Seiseki ga agari mashi ta.
Thành tình đã tăng lên

さいきん物価が上がっている。
Saikin bukka ga agatte iru.
Dạo này giá cả đang tăng lên.

Nghĩa tiếng Nhật của từ vựng khác :

vỗ tay tiếng Nhật là gì?

chơi gảy đàn tiếng Nhật là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : phần trăm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ phần trăm. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển việt nhật.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook