tìm kiếm việc làm tiếng Nhật là gì?

tìm kiếm việc làm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ tìm kiếm việc làmtìm kiếm việc làm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ tìm kiếm việc làm

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu tìm kiếm việc làm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ tìm kiếm việc làm.

Nghĩa tiếng Nhật của từ tìm kiếm việc làm:

Trong tiếng Nhật tìm kiếm việc làm có nghĩa là : 就職 . Cách đọc : しゅうしょく. Romaji : shuushoku

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

最近、若い人たちの就職が難しくなっています。
saikin wakai hito tachi no shuushoku ga muzukashiku natte i masu
Gần đây việc tìm việc của thanh niên trở nên khó khăn

あなたは就職ができて、おめでとうございます。
anata ha shuushoku ga deki te omedetou gozai masu
Cậu tìm được việc, xin chúc mừng.

Xem thêm :
Nghĩa tiếng Nhật của từ sợi chỉ:

Trong tiếng Nhật sợi chỉ có nghĩa là : 糸 . Cách đọc : いと. Romaji : ito

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

母は糸を針に通した。
haha ha ito wo hari ni tohshi ta
Mẹ tôi xâu sợi chỉ qua chiếc kim

糸が細いです。
ito ga hosoi desu
Sợi chỉ thì mỏng.

Nghĩa tiếng Nhật của từ vựng khác :

quầy bán hàng tiếng Nhật là gì?

hiệu trưởng tiếng Nhật là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : tìm kiếm việc làm tiếng Nhật là gì? Nghĩa tiếng Nhật của từ tìm kiếm việc làm. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển việt nhật.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook