yuushou là gì?

yuushou là gì? Nghĩa của từ 優勝 ゆうしょう trong tiếng Nhậtyuushou là gì? Nghĩa của từ 優勝  ゆうしょう trong tiếng Nhật

Mời các bạn cùng Ngữ Pháp tiếng Nhật tìm hiểu yuushou là gì? Nghĩa của từ 優勝 ゆうしょう trong tiếng Nhật.

Từ vựng : 優勝

Cách đọc : ゆうしょう. Romaji : yuushou

Ý nghĩa tiếng việ t : vô địch

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

私たちのチームが優勝しました。
Watashi tachi no chi-mu ga yuushou shi mashi ta.
Đội của chúng ta đã vô địch

Aチームは優勝した。
A chi-mu ha yuushou shi ta
Đội A đã chiến thắng.

Xem thêm :
Từ vựng : 承知

Cách đọc : しょうち. Romaji : shouchi

Ý nghĩa tiếng việ t : biết

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

そのことは承知しております。
Sono koto ha shouchi shi te ori masu.

Việc này tôi đã biết (kính ngữ)

この話、ご承知いたします。
kono hanashi go shouchi itashi masu
Tôi đã biết câu chuyện này.

Từ vựng tiếng Nhật khác :

su-thiet-lap-trang-bi là gì?

nhat-dinh là gì?

Trên đây là nội dung bài viết : yuushou là gì? Nghĩa của từ 優勝 ゆうしょう trong tiếng Nhật. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục : từ điển Nhật Việt.

Mời các bạn cùng theo dõi Ngữ pháp tiếng Nhật trên facebook